کلیپ بلاگ

گزارش دوساله مدیریت شهری و شورای شهر تهران به مردم


«گزارش به مردم» کلیدواژه‌ای است که شورای شهر تهران و شهرداری پایتخت با مطرح کردن آن تلاش کرده‌اند شهروندان را در جریان مدیریت شهری بزرگترین کلانشهر کشور در دوران مدیریت دو ساله اخیر قرار دهند. شهرداری و شورای شهر در راستای گفتمان «تهران شهری برای همه» و با هشتگ «گزارش به مردم»، اعلام کرده می‌خواهد مسیر مدیریت شهری، مبتنی بر افزایش قلمروی عمومی و اجتناب از شهرفروشی و نیز شهر انسان‌محور قرار بگیرد.

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر