کلیپ بلاگ

قطعات سازه فضایی (سازه فضاکار ) و نحوه نصب آن به یکدیگر


نحوه نصب و اجرای سازه فضاکارمنبع : http://www.sazefazakar.irاطلاعات بیشتر در مورد اجزای سازه فضاکار :http://www.sazefazakar.ir/%d8%a7%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d9%81%d8%b6%d8%a7%da%a9%d8%a7%d8%b1/

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر