کلیپ بلاگ

فیلم کوتاه علمی تخیلی 2019 (


درست در وسط آشوب و بدون توضیح گیر کرده است. اما توضیحی لازم نیست. No-A لیام مورفی هر آنچه را که باید در مورد شخصیت های اصلی آن بدانیم از طریق عمل بدون کلمه ارتباط برقرار می کند. نتیجه نهایی یک احساس همدلی و دلهره کوتاه است که به عشق یک ربات به خالق خود و تمایل آن برای پرداخت فداکاری نهایی برای نجات این دختر از آسیب می رسد.http://farshow.me/

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر