کلیپ بلاگ

فیلتر یا آنالیز بعد از تصویرگیری در فلزیاب تصویری


فیلتر یا آنالیز در برنامه فلزیاب های تصویری از مراحل مهم در کار فلزیاب میباشد به همان میزان که فیلتر قبل از تصویرگیری مهم و حساس میباشد فیلتر یا آنالیز بعد از تصویرگیری نیز برای شناخت منابع و تغییرات اساسی و مهم است و در کار فلزیاب تاثیر بسیار زیاد دارد.

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر