کلیپ بلاگ

فلزیاب طلا فرکانس ثابت


طلا که مدت زیادی در یک محدوده دست نخورده باقی میماند بطور طبیعی در ساختار داخلی و حول محور خود دارای انرژی و تشعشع یا فرکانسی با شرایط ثابت و بدون تغییرات اساسی دارا میگردد یا در حول محور خود فرکانس ثابت را برای ادامه بقای خود در جهت پوسیده نشدن نگه میدارد و این از شرایط خرد یا کوچک نشدن ملکول درونی طلا است میزانی از انرژی و تشعشع فلزات و طلا به اندازه محدود یا بسیار پایین بصورت فرکانس ساکن در خود محور داخلی فلز یا هدف یا طلا باقی میماند که ماندگاری میتواند در ترکیب خطوطی مشخص نیز شکل بگیرد و تغییری نداشته باشد سیستم فلزیاب یا رادار زمینی دستی دارای توان تفکیک با عدد وی دی ای VDI و ترشهولد THRESHOLD سطح و حجم از نوع راداری و از دسته فلزیاب فرکانسی تصویری یا آنتنی فرکانسی در چنین شرایطی میتواند مرکز هدف را تشخیص داده و مشخص نماید

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر