کلیپ بلاگ

فاطمه مهلبان عصاره دست هایرم بورم غریبون


"جهت دانلود روی لینک کلیک کنید http://www.mybia2loox.ir/post/13712""جهت دانلود روی لینک کلیک کنید http://www.mybia2loox.ir/post/13712""جهت دانلود روی لینک کلیک کنید http://www.mybia2loox.ir/post/13712"عصاره دست هایرم بورم غریبون ماره بمیره مار ها مار بمیرهعصا را به دستم بگیرم به جای غریبی بروم مادر به فدایتانه بنه زمّه مثل درویشون مار بمیره ها مار بمیره انقدر مثل درویشان عصا را به زمین میکوبم تا مادر به فدایتشعر و ترانه آهنگ چشم انتظاری فاطمه مهلبانکهو ابر بهیته دل آسمون مار بمیره ها مار بمیره آسمون هم مثل من دلش بگیره مادر به فدایتبیقرار اصغر گهواره درون مار بمیره ها مار بمیره اصغرم در گهواره بیقراری میکند مادر به فدایتمی دل بیقراری کنده آخ چشم انتظاری کنده دلم بیقراری میکند چشم انتظاری میکندمی دل بیقراری کنده آخ چشم انتظاری کنده دلم بیقراری میکند چشم انتظاری میکند

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر