کلیپ بلاگ

سخنرانی استاد رائفی پور - ظرفیت های تمدن سازی عاشورا - جلسه 19 - تهران - 1398.06.14


مشاهده پست مربوط به این سخنرانی + دانلود فایل صوتی در وبگاه مهدی موعود (عج) http://mahdimouood.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85-97

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر