کلیپ بلاگ

تشخیص نوع لکه رنگ در فیلتر برنامه فلزیاب تصویری


تشخیص نوع لکه رنگ در فلزیاب های تصویری به نحوه فیلتر و آنالیز تصاویر در برنامه فلزیاب تصویری بستگی دارد و میزان دقت این آنالیز یا فیلتر ها به قدرت مداری دستگاه بستگی دارد.

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر