کلیپ بلاگ

ترمیم شیشه ، 09125239881_02144145701


ترمیم شیشه و پولیش شیشه اتومبیل 09125239881_02144145701www.mahrouyanglass.comمرکز ترمیم شیشه اتومبیل ماهرویان با سابقه کاری بالغ بر دو دهه در یک مکان ثابت و مشخص در خدمت شماشایان ذکر است که مرکز شیشه اتومبیل بعنوان برترین مرکز ترمیم شیشه شناخته و یک برنامه مستند از شبکه دوم سیما مورد پخش داشته استخدمات ما شاملفروش انواع شیشه اتومبیلرفع اثرسنگ خوردگی شیشه اتومبیل با اشعه uvرفع اثر ترک خوردگی شیشه اتومبیل و جلوگیری ازپیشرفت آنرفع خط و خش بر اثر برف پاک کنرفع کدری و ماتی شیشهرفع محلهای فرسوده شیشه اتومبیلترمیم سنگ خوردگی و ترک شیشهترمیم ترک شیشه انومبیلارسال سرویس به تمام نقاط تهران و کرج

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر