کلیپ بلاگ

آیین اهدای ۱۴۱ دستگاه ونتیلاتور از سوی وزارت نفت به وزارت بهداشت


وزارت نفت صبح روز سهشنبه (۲۲ مهرماه) ۱۴۱ دستگاه ونتیلاتور را با حضور وزیران نفت، بهداشت، استانداران بوشهر و خوزستان، رؤسای دانشگاههای علوم پزشکی استانها و مدیران و دستاندرکاران امر در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داد.

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر