کلیپ بلاگ

فیزیک - دوره فصل ۴ فیزیک ۱ (6) - پایه دوازدهم - آقای فدائی فرد - دبیرستان امیر


فیزیک – دوره فصل ۴ فیزیک ۱ (جلسه 6: تعادل آب و یخ) – پایه دوازدهم – آقای فدائی فرد – دبیرستان امیر – سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر