کلیپ بلاگ

سکانس تکان دهنده خانه پدری


فیلم خانه پدری ده سال پیش توسط کیانوش عیاری ساخته شد و همان موقع توقیف شد. در این ده سال دو بار از توقیف در آمده است و هر دو بار بعد از چند روز، مجدد توقیف شد تا از نظر تعداد دفعات توقیف، در سینمای ایران رکورد دار شود. بخش‌های از فیلم خانه پدری را در ادامه ببینید.

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر