کلیپ بلاگ

استفاده از هوای فشرده شده برای ذخیره کردن انرژی الکتریکی


ذخیره سازی انرژی بر مبنای هوای فشرده شده، از قابلیت هوا برای ذخیره کردن انرژی الکتریکی در شکل انرژی پتانسسل کشسانی استفاده می کند. این تکنولوژی شبیه نمونه برگتری از یک تونل هواست که بسته های کوچک هوا را توسط یک صفحه کیبورد به داخل این تونل هدایت می کند، با این تفاوت که به جای ذخیره کردن گاز در شکل مایع، این تکنولوژی انرژی الکتریکی را به یک هوای با فشار بالا تبدیل می کند که بعدا در هنگام نیاز برای به راه انداختن توربین و تولید الکتریسیته استفاده می شود.

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر