کلیپ بلاگ

آموزش تعویض المنت ماشین ظرفشویی سامسونگ


مطابق با فیلم آموزش "تعویض المنت ماشین ظرفشویی سامسونگ https://samsung.ir.center/%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%aa-%d8%b8%d8%b1%d9%81%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%b3%d9%88%d9%86%da%af/" دوشاخه ماشین ظرفشویی را از برق بکشید. شیلنگ آب را جهت راحتی در جابجایی "ظرفشویی سامسونگ https://samsung.ir.center/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B8%D8%B1%D9%81%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86%DA%AF/"خارج کنید.

تایید شده : 0 نظر / در حال بررسی : 0 نظر / مجموع : 0 نظر